W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Obronność
Komórka odpowiedzialna Inspektor ds. zarządzania kryzysowego


WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Załączniki:
zaświadczenie z jednostki wojskowej lub wojskowej komendy uzupełnień o odbywaniu  czynnej służby wojskowej (służby przygotowawczej),
w przypadku osoby, która otrzymała kartę powołania do tej służby – kserokopia karty powołania (oryginał do wglądu),
odpis skrócony aktu urodzenia dziecka(i),
zaświadczenia o dochodach członków rodziny, a w przypadku bezrobotnych - zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu osoby, jako osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku lub wysokości pobieranego zasiłku. 
OPŁATY:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
BOI Urzędu – pok. nr 1 (parter).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna, doręczona wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (możliwy jest też odbiór osobisty w urzędzie).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, pok. nr 4 (parter), tel. 67 259-62-61.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do Wojewody
Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca. 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:

Burmistrz uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę na wniosek uprawnionego lub członka jego rodziny.
Decyzję  wydaje organ właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego wnioskodawcy, trwającego ponad trzy miesiące.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego (parter), w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania.
Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu są: jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę.

Podstawa prawna: art. 127,  art. 128 oraz art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2021.372).

Załączniki

Wniosek docx, 23 kB

Powiadom znajomego