W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ deklaracja śmieci ]

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska

1. Sposoby dostarczenia dokumentów
osobiście
pocztą
elektronicznie

2. Sposoby odbioru dokumentów  
osobiście
pocztą
elektronicznie

3. Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP: /3217033/skrytka  

5. Opłaty:

Brak opłat.

6. Termin i sposób załatwienia:

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (art. 6m ust. 2 w/w ustawy).

Niezłożenie deklaracji  w określonych terminach  albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Mirosławca określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

7. Podstawa prawna:

1.  Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

2. Uchwała Nr XVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 2378). 

8. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi:
Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Kamila Chałupczak, pokój nr 3 tel. 67 259 61 42

Załączniki

Powiadom znajomego