W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Podatek od środków transportowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

  1. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

1. Wymagane dokumenty:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik DT-1/A 

Załączniki: Przedłożyć dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstanie/ wygaśnięcie obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu, kserokopia dowodu rejestracyjnego)

2. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
lub
elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP: /3217033/skrytka
opatrzone jednym z poniższych podpisów:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
3) podpisem osobistym

 3. Opłaty:

Nie dotyczy

4. Termin i sposób załatwienia

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:  

- składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,

- odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:
I rata płatna – 15 luty,
II rata płatna – 15 wrzesień
na podany przez Referat Finansowy indywidualny rachunek podatnika.

5. Podstawa prawna:

- Art. 8 - art. 12b  ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)
- Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej( Dz.U.2017.1353 t.j.)

6.   Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie  za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

7. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024 r.:

UCHWAŁA NR LXI/492/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych


 

Załączniki

Powiadom znajomego