W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Podatek od środków transportowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

Treść

1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

  1. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

1. Wymagane dokumenty:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik DT-1/A 

Załączniki: Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstanie/ wygaśnięcie obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu, kserokopia dowodu rejestracyjnego)

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:  

- składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,

- odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

2. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

lub

lub
elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP: /3217033/skrytka
opatrzone jednym z poniższych podpisów:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 3. Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin i sposób załatwienia:

 30 dni.

5. Podstawa prawna:

- Art. 8 - art. 12b  ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445)
- Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej( Dz.U.2017.1353 t.j.)

6.   Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie  za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

7.    Dodatkowe informacje, uwagi:

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

  • I rata płatna – 15 luty,
  • II rata płatna – 15 wrzesień

na podany przez Referat Finansowy indywidualny rachunek podatnika.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane