W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla osób fizycznych obowiązek podatkowy od 1 lipca 2019 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

    
2. Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

    
3. Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, rolnego IR-1, leśnego- IL-1 oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek od nieruchomości (Druk interaktywny do pobrania na dole strony)

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Podatek rolny (Druk interaktywny do pobrania na dole strony)

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Podatek leśny (Druk interaktywny do pobrania na dole strony)

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Załączniki: Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, zawarcie umowy dzierżawy, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).

 4. Miejsce złożenia dokumentów:

 Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

lub
elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP: /3217033/skrytka
opatrzone jednym z poniższych podpisów:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) podpisem osobistym;
3) podpisem zaufanym.

 5. Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

6. Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji.

Termin załatwienia 30 dni od daty złożonego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

7. Podstawa prawna:

- Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.).

- Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, 1309 ze zm.)

-  Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach       budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);

- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r, poz. 1126).

-  z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2019 r. poz. 1185)

- z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2019 r. poz 1153)

-z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 r. poz. 1154)

8. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta- pokój nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

9. Dodatkowe informacje, uwagi:

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

  • I rata - 15 marzec,
  • II rata płatna - 15 maj,
  • III rata płatna - 15 wrzesień,
  • IV rat płatna - 15 listopad,

na wskazany w decyzji indywidualny rachunek podatnika.

 

Załączniki

Powiadom znajomego