W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Nabór na stanowisko: podinspektor do spraw obywatelskich

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko podinspektor do spraw obywatelskich
miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Treść

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Nazwa stanowiska: podinspektor do spraw obywatelskich
Wymiar etatu: 1 
1. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    posiadanie dobrego stanu zdrowia,
e)    brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)     nieposzlakowana opinia. 
2. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw: o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks wyborczy, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej, o samorządzie gminnym,
b)    staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
c)    3 lata stażu pracy, 
d)    dyspozycyjność poza godzinami pracy w okresach przedwyborczych,
e)    zaangażowanie, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    bieżąca obsługa interesantów,
2)    prowadzenie ewidencji ludności i kartoteki ewidencyjno – adresowej mieszkańców
3)    przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców,
4)     prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych, dowodów osobistych i udostępniania danych,
5)    aktualizacja danych w rejestrze PESEL oraz ich weryfikacja i usuwanie niezgodności,
6)    wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
7)    przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dokumentów tożsamości,
8)    przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważnianie dowodów osobistych,
9)    udostępnianie danych z rejestru Dowodów Osobistych, ewidencji ludności,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych,
11) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
12) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborczych,
13) archiwizacja dokumentów.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim   w Mirosławcu  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.
 4.    Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualny staż pracy,
c)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
d)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia   na stanowisku urzędniczym;
5.    Warunki pracy: 
a)    wymiar czasu pracy – 1 etat,
b)    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu,
c)    praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.,
d)    obsługa urządzeń biurowych, 
e)    wynagrodzenie zasadnicze od 2 800 zł do 4 600 zł,
f)     planowane rozpoczęcie pracy 1.06.2021 r.
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; w kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. obywatelskich”
 w terminie do  20.04.2021 r. do godz. 15.00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do urzędu)
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42
 Dnia   06.04.2021 r.

Załączniki

Oświadczenia docx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane