Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko referent ds. gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o .o.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Mordyl, Mirosławiec

uzasadnienie wyboru _____________________________________________________________

Szczegóły

stanowisko Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w ZECWiK sp. z o .o.

miejsce pracy Zakład Energetyki Cieplnej Wodocią i Kanalizacji sp. z o.o.w Mirosławcu ul. Wolności 37

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biurze Zarządu Spółki w Mirosławcu, ul. Wolności 37

Treść

 

Zarząd

Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

w Mirosławcu

zatrudni

 

Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej

 

 

Zainteresowani objęciem tego stanowiska winni legitymować się w szczególności:

 

-  wykształceniem minimum średnim ekonomicznym,

- obywatelstwem polskim lub obywatelstwem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

-  pełną zdolnością do czynności prawnych oraz korzystaniem z pełni praw publicznych,

-  niekaralnością za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  znajomością powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa lokalowego i mieszkaniowego,

-  dobrą znajomością przepisów prawa w zakresie rachunkowości oraz ustaw o podatkach dochodowych: od osób prawnych i od osób fizycznych,

- umiejętnością analitycznego myślenia, sprawnością organizacyjną, dokładnością, umiejętnością pracy w zespole,

-  udokumentowanym stażem pracy w księgowości lub administracji,

-  biegłą znajomością obsługi komputera,

-  stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta.


Oferta (zgłoszenie) kandydata powinna zawierać co najmniej:


1)     życiorys oraz list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się                z kandydatem (aktualny adres i telefon kontaktowy, adres e - mail),

2)     odpis świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły (uczelni),

       3)  odpisy ukończenia kursów, szkoleń i uzyskanych uprawnień,

4) dokumenty potwierdzające przebieg i ocenę pracy zawodowej, w szczególności świadectwa pracy potwierdzające staż pracy,

            5) oświadczenia pisemne:

                        a) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

                           b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)     o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwa umyślne i skarbowe,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

7) pisemną klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2018 r., poz. 1000”.


Osoba wyłoniona w drodze niniejszego postępowania zostanie zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę. O zakresie obowiązków na stanowisku referenta ds. mieszkaniowych oraz warunkach płacowych można uzyskać informacje w biurze zarządu Spółki w dniach roboczych w godzinach od 7:00  do 15:00.


Umotywowany wniosek o zatrudnienie na stanowisku referenta ds. mieszkaniowych wraz z kompletem dokumentów wskazanych wyżej, należy złożyć w biurze zarządu Spółki w Mirosławcu, ul. Wolności 37, osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2018 r.  O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia wniosku. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z wyłącznym napisem „Oferta podjęcia zatrudnienia na stanowisku referenta ds. mieszkaniowych”.


W terminie otwartym do składania ofert, w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania biura można zapoznawać się ze sprawozdaniami z działalności Spółki i sprawozdaniami finansowymi oraz uzyskiwać informacje w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki na zamkniętym posiedzeniu zarządu,  niezwłocznie po upływie terminu do ich składania. Spółka przewiduje możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi lub niektórymi oferentami. O wynikach postępowania zarząd poinformuje zainteresowanych.   


Organizator postępowania zastrzega prawo jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyn.                                                                                                                                     Zarząd Spółki
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij