W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.5.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 28.04.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze legalizacji – zmiana sposobu użytkowania składowiska odpadów polegająca na zmianie rzędnej składowiska, bez wymaganego prawem zgłoszenia zlokalizowanego na działkach nr 8082/2, 11/2, 11/9 oraz 11/7 położonych w m. Chojnica, obręb 0034, Mirosławiec 34.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.5.2023.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.5.2023.DB
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze legalizacji dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania składowiska odpadów polegającej na zmianie rzędnej składowiska, bez wymaganego prawem zgłoszenia zlokalizowanego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 8082/2, 11/2, 11/9 oraz 11/7 położonych w m. Chojnica w obrębie 0034, Mirosławiec 34 w gminie Mirosławiec.

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. 

Informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie        7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 28 kwietnia 2023 r.
Zamieszczono na tablicach ogłoszeń U.M. w Mirosławcu oraz
w  BIP   U.M.  w  Mirosławcu   w   dniu  28 kwietnia  2023 r.


Czas    znajdowania   się   obwieszczenia     w    BIP    U.M.
w  Mirosławcu: od 28 kwietnia 2023 r.  do  12 maja 2023 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 28 kwietnia 2023 r.

Sprawę  prowadzi:
Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik
tel. (67) 259 61 85
pokój nr 9; e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl 

Załączniki

Powiadom znajomego