W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie GKS.6220.16.2021.KJ

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GKS.6220.16.2021.KJ
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Mirosławiec, dnia 14 marca 2023 r. 


GKS.6220.16.2021.KJ


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 14 marca 2023 r.

o udziale społeczeństwa

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm. ) zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 6 farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 170/1 i 173 w obrębie Mirosławiec 34 w gminie Mirosławiec.

Postępowanie zostało podjęte na wniosek Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedziba przyul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz z dnia 30 września 2022 r. (data wpływu do tut. Organu 04 października 2022 r.).

Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,  raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami organów) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (pokój nr 3) od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

 
 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu, na tablicy ogłoszeń w m. Kalinówka oraz w BIP UM w Mirosławcu w dniu 14 marca 2023 r. 

Powiadom znajomego