W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.8.2022.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22.09.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, liniami kablowymi na działce nr 298/1 położonej w m. Drzewoszewo, w obrębie 0027, Jabłonowo w gminie Mirosławiec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.8.2022.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

]pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.8.2022.DB
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 22 września 2022 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamia iż, w dniu 22 września 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP, liniami kablowymi nN 0,4 kV dla zasilenia budynków rekreacyjno-letniskowych usytuowanych na działkach nr 298/9, 298/18, 298/15 oraz 298/16 w m. Drzewoszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie nr 298/1 położonej w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski w obrębie 0027, Jabłonowo w gminie Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Bartosza Białczyka.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Podpisano przez Burmistrza
w dniu 22 września 2022 r.
Zamieszczono na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM             w Mirosławcu  w  dniu  22 września 2022 r.
Czas  znajdowania  się obwieszczenia w BIP UM
w   Mirosławcu:  22 wrzesień 2022   r.  – 06 październik 2022 r.
Podpisano przez Burmistrza w dniu  22 września 2022 r.
(podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego