W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.8.2022.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 15.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, liniami kablowymi na działce nr 298/1 położonej w m. Drzewoszewo, w obrębie 0027, Jabłonowo w gminie Mirosławiec.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.8.2022.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.8.2022.DB
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 15 lipca 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP, liniami kablowymi nN 0,4 kV dla zasilenia budynków rekreacyjno-letniskowych usytuowanych na działkach nr 298/9, 298/18, 298/15 oraz 298/16 w m. Drzewoszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie nr 298/1 położonej w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie 0027, Jabłonowo w gminie Mirosławiec.

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. 

Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim   w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 15 lipca 2022 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec   w  dniu 15 lipca 2022 r. 

Czas      znajdowania       się     obwieszczenia     w    BIP    UM
w  Mirosławcu:   od 15 lipca 2022  r.  do  29 lipca 2022 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 15 lipca 2022 r.
                                            (podpis)

Sprawę  prowadzi:
Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik
tel. (67) 259 61 85
pokój nr 9; e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl 

Załączniki

Powiadom znajomego