W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.12.2019.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22.06.2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa podziemnej linii kablowej SN – 15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn (obręb Sadowo (0032) oraz obręb Setnica (0033))

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.12.2019.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.12.2019.DB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 22 czerwca 2022 r.
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamia iż, w dniu 22 czerwca 2022 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN – 15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną o długości ok. 3700m, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV o łącznej długości trasy ok. 20m oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 8219, 8211, 8212, 8213, 97/1, 8204, 8203/2, 8197/3 i 109/2 położonych w obrębie Sadowo (0032), gmina Mirosławiec oraz na działkach  nr 8203/2, 45, 65/1, 65/2, 66/3 i 66/7 położonych w obrębie Setnica (0033), gmina Mirosławiec.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek ENEA Operator Sp.   z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 22 czerwca 2022 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM  w Mirosławcu  w  dniu  22 czerwca 2022 r. 

Czas   znajdowania   się   obwieszczenia   w   BIP   UM
w  Mirosławcu: 22 czerwiec 2022 r.  – 06 lipiec 2022 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  22 czerwca 2022 r.
(podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego