W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.4.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 17 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie układu dróg osiedlowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Mirosławcu w rejonie ulicy Słonecznej, Kruczej, Leśnej, Orlej, Skowronkowej, Jaskółczej, Żurawiej i Jastrzębiej.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.4.2021.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.4.2021.DB


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), zawiadamia iż, w dniu 17 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie układu dróg osiedlowych o długości ok. 1900 m wraz z chodnikami, ciągiem pieszym, zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą w Mirosławcu w rejonie ulicy Słonecznej, Kruczej, Leśnej, Orlej, Skowronkowej, Jaskółczej, Żurawiej i Jastrzębiej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 114, 102, 113, 106, 103/1, 95/2, 85/2, 81/2, 61, 985, 986, 32/71, 32/77, 32/57, 32/9, 32/24 oraz 76/4 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4 Mirosławiec – Miasto, w obrębie 0001  M. Mirosławiec.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy i Miasta Mirosławiec z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec  reprezentowanej przez Burmistrza Mirosławca  Pana Piotra Pawlika.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM           w Mirosławcu  w  dniu  17 sierpnia 2021 r. 

Czas   znajdowania   się   obwieszczenia   w   BIP   UM
w  Mirosławcu: 17 sierpień 2021 r.  – 30 sierpień  2021 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  17 sierpnia 2021 r.
                                    (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego