W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.5.2021.DB Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 08 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 364 oraz 298/1 położonych w obrębie 0027 Jabłonowo dla zasilenia budynków rekreacyjnych położonych w Drzewoszewie na dz. 298/5, 298/6 oraz 298/7

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.5.2021.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.5.2021.DB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 08 lipca 2021 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP  oraz szafą SK3, liniami kablowymi nN 0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 364 oraz 298/1  położonych  w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec dla zasilenia budynków rekreacyjnych usytuowanych na dz. 298/5, 298/6 oraz 298/7 położonych w m. Drzewoszewo.

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy              

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. 

Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tut. organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości zainteresowanego i urzędu. Określenie terminu oraz sposobu udostępnienia akt należy każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie. W terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Podpisano przez Sekretarza 
Monikę Stąporek
w dniu 08 lipca 2021 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu 08 lipca 2021 r. 

Czas  znajdowania się obwieszczenia w BIP UM 
w  Mirosławcu: od 08 lipca 2021  r.  do 21 lipca  2021 r.

Podpisano przez Sekretarza w dniu 08 lipca 2021 r.
(podpis)

Sprawę  prowadzi:
Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik
tel. (67) 259 61 85
pokój nr 9; e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl 

Załączniki

Powiadom znajomego