W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.3.2020.DB - obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na dz. nr 92, 98/1, 98/2, 120/3, 100/1, 101 i 163/3 położonych w m. Kalinówka w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.3.2020.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6733.3.2020.DB

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 26 października 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.    z 2020 r., poz. 293) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego    w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz budynku zaplecza technicznego wieży telekomunikacyjnej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 92, 98/1, 98/2, 120/3, 100/1, 101  i 163/3 położonych w m. Kalinówka   w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,  właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. 

Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim  w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 26 października 2020 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu 26 października 2020 r. 

Czas znajdowania  się  obwieszczenia w BIP UM w Mirosławcu: 
od  26 października   2020   r.    do    09 listopada  2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 26 października 2020 r.

                                                 (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego