W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6730.14.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 21.08.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną, dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, złącza kablowego SN-15 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w obrębie M. Mirosławiec oraz Mirosławiec 34.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GIŚ.6733.14.2018.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
GIŚ.6733.14.2018.DB

 


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 


Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),    art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia iż, w dniu 21 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną, dwóch  małogabarytowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, złącza kablowego SN-15 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/42, 371/4, 371/3, 852/23, 852/19, 854, 831, 840, 853, 852/3, 852/4  położonych  w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie  M. Mirosławiec  (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 395/7, 395/2, 396, 397/1, 397/2, 398, 399/1, 405/2, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie  Mirosławiec 34  (0034).

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                  Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                                                  w dniu 21 sierpnia 2020 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  21 sierpnia 2020 r.


Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP
UM w Mirosławcu: 21 sierpień 2020 r. – 3 wrzesień 2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 21 sierpnia 2020 r.
                                                 (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego