W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6730.30.2020.DB - obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 20.08.2020 r. o wydaniu decyzji o war. zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku socjalno-warsztatowego na cele mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 8141/29 (ul. Polna 32, Mirosławiec).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6730.30.2020.DB
Typ sprawy Inne
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6730.30.2020.DB


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyBurmistrz Mirosławca na podstawie  art. 8, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia iż, w dniu 20 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja    o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku socjalno-warsztatowego  na cele mieszkalne wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie nr 8141/29  położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej 32,   w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto,  obręb 0001,  M. Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Pana Huberta Stankiewicza zamieszkałego w Mirosławcu przy ul. Krótkiej 3, 78-650 Mirosławiec.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                      Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                                                      w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  20 sierpnia 2020 r.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP
UM w Mirosławcu: 20 sierpień 2020 r. – 02 wrzesień 2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  20 sierpnia 2020 r.
                                                 (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego