W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.11.2019.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 3 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 356 położonej w miejscowości Hanki w obrębie Hanki (0030), gmina Mirosławiec.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.11.2019.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.11.2019.DB

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 3 stycznia 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)   w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż, w dniu 3 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 356  położonej w miejscowości Hanki  w jednostce ewidencyjnej 321703_5  Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie Hanki  (0030), gmina Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek  P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Annę Warżała.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
                                                                   Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                   w dniu 3 stycznia 2020 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Hanki oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  3 stycznia 2020 r.

 

 

 

Czas   znajdowania   się   obwieszczenia   w   BIP UM

w Mirosławcu:   3 styczeń 2020 r. – 16 styczeń 2020 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 3 stycznia 2020 r.

                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego