Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: SKO.4170.735.2018

Znak sprawy SKO.4170.735.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie Na podstawie art. 38 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 2017 r poz 1405 ze zm.) zawiadamia się ......

Znak sprawy: GIŚ.6733.14.2018.DB

Znak sprawy GIŚ.6733.14.2018.DB

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.14.2018.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 lipca 2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Znak sprawy: AP-3.746.24.6.2020.RJW

Znak sprawy AP-3.746.24.6.2020.RJW

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 04 czerwca 2020 r. Znak: AP-3.746.24.6.2020.RJW OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Znak sprawy: IGN.6733.1.2020.DB

Znak sprawy IGN.6733.1.2020.DB

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2020.DB...

Znak sprawy: IGN.6733.2.2020.DB

Znak sprawy IGN.6733.2.2020.DB

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.2.2020.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Znak sprawy: AP-3.746.24.2.2020.RJW

Znak sprawy AP-3.746.24.2.2020.RJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 23 kwietnia 2020 r. Znak: AP-3.746.24.2.2020.RJW OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o...

Znak sprawy: IGN.6733.1.2020.DB

Znak sprawy IGN.6733.1.2020.DB

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2020.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Znak sprawy: AP-3.746.67.6.2019.KJ

Znak sprawy AP-3.746.67.6.2019.KJ

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 30 marca 2020 r. Znak: AP-3.746.67.6.2019.KJ OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Znak sprawy: ROZPORZĄDZENIE NR 5 / 2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Znak sprawy ROZPORZĄDZENIE NR 5 / 2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis ROZPORZĄDZENIE NR 5 / 2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu...

Znak sprawy: AP-3.746.6.2020.RJW/KJ

Znak sprawy AP-3.746.6.2020.RJW/KJ

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku operacyjno-biurowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w rejonie KM 91,442 na terenie działki nr 418 położonej w obrębie ewidencyjnym...

Znak sprawy: Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego

Znak sprawy Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: AP-3.746.67.9.2019.KJ

Znak sprawy AP-3.746.67.9.2019.KJ

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dn. 13.01.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wielofunkcyjnego Wojskowego Portu Lotniczego wraz ze strażnicą Wojskowej Straży Pożarnej oraz...

Znak sprawy: IGN.6733.12.2019.DB

Znak sprawy IGN.6733.12.2019.DB

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.12.2019.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Znak sprawy: BZK-1.6610.1.2020.JM

Znak sprawy BZK-1.6610.1.2020.JM

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia...

Znak sprawy: IGN.6733.2.2020.DB

Znak sprawy IGN.6733.2.2020.DB

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.2.2020.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Znak sprawy: AP-3.746.73.6.2019.KJ

Znak sprawy AP-3.746.73.6.2019.KJ

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 04 lutego 2020 r. Znak: AP-3.746.73.6.2019.KJ OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Znak sprawy: AP-3.746.6.2.2020.RJW

Znak sprawy AP-3.746.6.2.2020.RJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 04 lutego 2020 r. Znak: AP-3.746.6.2.2020.RJW OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z...

Znak sprawy: AP-3.746.62.6.2019.RJW

Znak sprawy AP-3.746.62.6.2019.RJW

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 20 stycznia 2020 r. Znak: AP-3.746.62.6.2019.RJW OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Znak sprawy: GIŚ.6733.11.2018.DB

Znak sprawy GIŚ.6733.11.2018.DB

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.11.2018.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

Znak sprawy: AP-3.746.56.7.2019.RJW

Znak sprawy AP-3.746.56.7.2019.RJW

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Szczecin, 13 stycznia 2020 r. Znak: AP-3.746.56.7.2019.RJW OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij