Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Komórki organizacyjne Urzędu

Komórki organizacyjne Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
Fn Referat Finansowy
OiPS Referat Oświaty i Polityki Społecznej
GIŚ Referat Gospodarki Inwestycji i Środowiska
USC Urząd Stanu Cywilnego
ZK samodzielne stanowisko Zarządzania Kryzysowego
SM Straż Miejska

Or Referat Organizacyjno-Prawny