o skierowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Szczecinie z wnioskiem o budowę chodnika przy drodze krajowej nr 10 w miejscowości PiecnikZałączniki:

odpowiedź