Jednostki organizacyjne Gminy Mirosławiec

 

Lp. NAZWA / AKTY ORGANIZACYJNE ADRES

1.

Urząd Miejski w Mirosławcu - aparat pomocniczy Burmistrza Mirosławca

Kierownik: Piotr Pawlik

adres skrytki EPUAP: /3217033/skrytka

lub /3217033/SkrytkaESP

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; tel. (0-67) 259 50 42

e-mail: urzad@miroslawiec.pl

2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Marta Gardzińska

Statut Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

ul. Polna 23, tel. (0-67) 259-58-53

adres skrytki EPUAP: /mgopsmiroslawiec/skrytka

e-mail: mgops_miroslawiec@neo.pl

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

3.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

Dyrektor: Krystyna Górniak

 

ui. Wolności 21, tel. (0-67) 259 50 21

adres skrytki EPUAP: 

/ZSMiroslawiec/SkrytkaESP

e-mail    szkola@spmiroslawiec.pl

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

www.spmiroslawiec.pl

 

4.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Dyrektor: Katarzyna Pierzchała

 

Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec

tel. (0-67) 258 71 97

adres skrytki EPUAP:

/ZSPiecnik/SkrytkaESP

e-mail: sekretariat@szkolapiecnik.pl

Szkoły Podstwowej w Piecniku

www.szkolapiecnik.pl

5.

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Dyrektor: Halina Rogowska

 

 

 

ul. Zamkowa 10 A tel. (-67) 259 50 05

adres skrytki EPUAP:

/SPSMiroslawiec/SkrytkaESP

e-mail: sekretariat@spsmiroslawiec.pl

Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"

 www.http://spsmiroslawiec.pl/