Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosławiec

 

Lp. NAZWA / AKTY ORGANIZACYJNE ADRES

1.

Urząd Miejski w Mirosławcu - aparat pomocniczy Burmistrza Mirosławca

Kierownik: Piotr Pawlik

adres skrytki EPUAP: /3217033/skrytka

lub /3217033/SkrytkaESP

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; tel. (0-67) 259 50 42

e-mail: urzad@miroslawiec.pl

2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Marta Gardzińska

Statut Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

ul. Polna 23, tel. (0-67) 259-58-53

adres skrytki EPUAP: /mgopsmiroslawiec/skrytka

e-mail: mgops_miroslawiec@neo.pl

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

3.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

Dyrektor: Krystyna Górniak

Statut Zespołu Szkół w Mirosławcu- Tekst ujednolicony na podstawie Uchwały Nr 12/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Mirosławcu z dnia 15 września 2016 r.

Statut Zespołu Szkół w Mirosławcu tekst jednolity z dnia 22.02.2013 r.

Statut Zespołu Szkół w Mirosławcu tekst jednolity z dnia 22.11. 2010 r.

ui. Wolności 21, tel. (0-67) 259 50 21

adres skrytki EPUAP: 

/ZSMiroslawiec/SkrytkaESP

e-mail    szkola@zsmiroslawiec.pl

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

www.zsmiroslawiec.pl

 

4.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Dyrektor: Katarzyna Pierzchała

Statut Zespołu Szkół w Piecniku tekst jednolity na dzień 9.09.2015 r.

Załączniki do Statutu: nr 1; nr 2 ; nr 3; nr 4 ; nr 5 ; nr 6 ; nr 7 ; nr 8 ; nr 9 ; nr 10 ; nr 11 ;

  nr 12 ; nr 13 ; nr 14 ; nr 15 ; nr 16

Statut Zespołu Szkół w Piecniku tekst jednolity na dzień 18.12.2012 r.

Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec

tel. (0-67) 258 71 97

adres skrytki EPUAP:

/ZSPiecnik/SkrytkaESP

e-mail: sekretariat@szkolapiecnik.pl

Szkoły Podstwowej w Piecniku

www.szkolapiecnik.pl

5.

Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Mirosławcu

Dyrektor: Halina Rogowska

STATUT Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12. Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym (Tekst jednolity) – uwzględniono zmiany zawarte w Uchwale nr 7/2016-2017 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym z dnia 15.11.2016 r.

STATUT Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12. Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym (Tekst jednolity) – uwzględniono zmiany zawarte w Uchwale nr 8/2015-2016 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym z dnia 29.08.2016 r.

Statut Przedszkola Samorządowego Słoneczko Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym -  tekst jednolity z dnia 28.08.2015 r.

Statut Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" z dnia 17.10.2013 r.

Statut Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian do Statutu Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"

ul. Zamkowa 10 tel. (-67) 259 50 05

adres skrytki EPUAP:

/SPSMiroslawiec/SkrytkaESP

e-mail: sekretariat@spsmiroslawiec.pl

Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"

 www.http://spsmiroslawiec.pl/