WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

PODSTAWA PRAWNA: art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. rok 2016 poz. 2064 ze zm.).

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

UWAGI:
Urodzenie dziecka, które nastąpiło w Mirosławcu należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia przez szpital, natomiast gdy dziecko urodziło się  martwe – w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia.  

Sprawy załatwia się w pokoju  4,  tel. 67 259 62 61