Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 14.00 na wniosek Burmistrza Mirosławca odbędzie się sesja nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad:1.Otwarcie XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.- projekt uchwały
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.- projekt uchwały
5.Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech