Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu :

poniedziałek : 7. 00-15. 00

wtorek : 7. 00-15. 00

środa  : 7. 00 -15. 00

czwartek: 7. 00- 16. 00

piątek :  7.00 – 14. 00

Burmistrz Mirosławca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 na parterze w korytarzu głównym  znajduje się PIAP – urządzenie, za pomocą którego  nieodpłatnie udostępniane są przepisy prawa (m.in. Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe) w godzinach pracy Urzędu.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

           Burmistrz Mirosławca:

w poniedziałki w godzinach; od 9.00-do 10.00 i od 15.00- do 16.00 ,

w pozostałe dni w godzinach od 9.00- do 10.00,

 

Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu