Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo, Próchnowo przewidzianej na okres od godziny 800 w dniu   10.11.2021r. do godz.930w dniu 11.11.2021r.
Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia  prac konserwacyjnych na ujęciu wody, co wiąże się z koniecznością dezynfekcji i płukania zarówno urządzeń hydroforni jak sieci wodociągowej .Beczki z wodą dostępne będą w centralnych obszarach wiosek.
Płukanie urządzeń i sieci nastąpi w dniu 11.11.2021r. w godzinach wczesnoporannych..
Płukanie sieci wiązało się będzie z okresowymi przerwami w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia spółka serdecznie przeprasza.

Prezes Zakładu Energetyki, Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji 

Roman Stefaniak