a:49:{s:4:"name";s:68:"Informacje na temat programu Czyste Powietrze w Gminie Mirosławiec ";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";s:18:"Kamila Chałupczak";s:9:"createdBy";s:18:"KAMILA CHAŁUPCZAK";s:11:"createdDate";s:10:"2021-02-03";s:18:"responsibleContent";s:18:"Kamila Chałupczak";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:6359:"

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina i Miasto Mirosławiec, podpisała porozumienie o współpracy przy najnowszej wersji „Czystego Powietrza”. Ustala ono zasady promocji oraz realizacji programu na terenie gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców. 
Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.


Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).


Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Aby otrzymać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec

tel. 67 259-58-53

fax 67 259-58-53 wew. 20

e-mail: mgops_miroslawiec@neo.plWzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dostępny w załączniku poniżej. Sam wniosek w ramach programu Czyste Powietrze można składać we wtorki i czwartki w Urzędzie Miejskim ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec. 


W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesanta, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w celu składaniu wniosków z:

- Kamilą Chałupczak -