Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r. wraz z akualizacjami dostępny jest również za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/miroslawiec/proceedings/planZałączniki:

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych w 2021 r.
aktualizacja z dn. 10.03.2021 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.