Petycja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w dniu 10 grudnia 2020 r.

Mirosławiec, 08.01.2021 roku
Or.152.2.2020.UD

PREZES RADY MINISTRÓW
AL. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa    

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) przysyłam w załączeniu petycję Pana Sławomira Wiesława Sali zam. w Koszalinie, ul. Korzenna 6, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 10 grudnia 2020 r. w przedmiocie programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W związku z tym, że samorząd gminny nie jest właściwy do rozpatrzenia niniejszej petycji, gdyż za program szczepień przeciwko  wirusowi SARS-CoV-2 odpowiada administracja rządowa przesyła się ją wg właściwości.           
Przewodniczący Rady 
Piotr Czech

Załączniki:
Petycja

                                                                          Załączniki:

Petycja w sprawie podjecia uchwały dotyczącej równego traktorania mieszkańców
Odpowiedź w sprawie petycji dot. równego traktowania (program szczepień)