ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
tel. 067-259-61-86
e-mail:
 
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
 

Burmistrz Mirosławca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:                        

   w poniedziałki w godzinach; od 9.00-do 10.00 i od 15.00- do 16.00 ,

w pozostałe dni w godzinach od 9.00- do 10.00

 
Zastępca Burmistrza
Dariusz Bartosik
Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec
Monika Stąporek
 
Skarbnik Gminy i Miasta Mirosławiec
Alicja Michor