Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 37ust. 1 pkt 2 lit.g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

 

                                           Wykaz za okres: 2016 r.

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko / nazwa podatnika

1

Anna Andrukajtis Salon Fryzjerski „ANNA’’

2

Wojciech Graczyk Zakład Tapicersko-Stolarski

3

Wojciech Kuszlecow ‘’WARTRANS’’ Transport Międzynarodowy Mechanika Pojazdowa

4

Halina Pieczyrak Rzemieślniczy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

5

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

6

Bartosz Siemiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Wykonawcze

7

Natalia Świda Studio urody Nowa Ja

8

Bożena Wesołowska Salon Fryzjerski

9

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP

10

Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z o.o.

 

 

 

          Mirosławiec, 2019-06-17

                                                                                             Burmistrz Mirosławca

                                                                                              /- / Piotr Pawlik