Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2016 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

L.p.

Firma (nazwa), imię i nazwisko beneficjenta pomocy publicznej

 

Kwota udzielonej pomocy publicznej

1.

Bartosz Siemiński Przedsiębiorstwo Handlowo – Wykonawcze, Kłębowiec 66A, 78- 600 Wałcz

8.081,00

2.

Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z.o.o, ul. Orla 6 78-650 Mirosławiec

24.243,00

3.

Zakład Tapicersko-Stolarski  Wojciech Graczyk  Wałcz

5.588,00

4.

Salon Fryzjerski „ ANNA” Anna Andrukajtis Wałcz

11.897,03

5.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Dworcowa 19 70-206 Szczecin

5.080,00

6.

Salon Fryzjerski Bożena Wesołowska, ul. Zaułek Chełmiński 47,78-600 Wałcz

8.081,00

7.

„WARTRANS” Transport Międzynarodowy Mechanika Pojazdowa Wojciech Kuszlecow, ul. Kwiatowa 9, 78-600 Wałcz

8.081,00

8.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka  z.o.o. w Wałczu , ul. Wojska Polskiego 54,78-600 Wałcz

16.162,00

9.

Rzemieślniczy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Halina Pieczyrak, Dolne Miasto 18/60, 78-600 Wałcz

7.407,59

10.

Natalia Świda Studio urody NowaJa, ul. Klińszczaków 45, 1 piętro , 78-6500 Wałcz

8.081,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik