Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 37ust. 1 pkt 2 lit.g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

 

                                           Wykaz za okres: 2017 r.

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko / nazwa podatnika

1

Mieczysław Herling MECHANIKA POJAZDOWA Blacharstwo-lakiernictwo

2

Grzegorz Maciejasz  P.P.H.U.T ²ADMIRAL²

3

Janusz Myczek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „INSTAL-BUD’’

4

Janusz Noga & Janusz Bara Mechanika Pojazdowa

5

Paolo Riccio Professional Salons

6

Ryszard Szczęsny Mechanika Pojazdowa- Blacharstwo

7

Natalia Świda Studio Urody NowaJa

8

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka. z o.o.

9

Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z o.o.

10

Zbigniew i Andrzej Zupnik P.P.U.H Autopunkt Sklep  Motoryzacyjny

 

 

 

          Mirosławiec, 2019-06-17

                                                                                             Burmistrz Mirosławca

                                                                                              /- / Piotr Pawlik