Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

L.p.

Firma (nazwa), imię i nazwisko beneficjenta pomocy publicznej

 

1

Mechanika Pojazdowa – Blacharstwo Ryszard Szczęsny, z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 60

2

Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z.o.o., z siedzibą w Mirosławcu, ul. Orla

3

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu, z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9

4

P.P.H.U.T. „ADMIRAL” Grzegorz Maciejasz, z siedzibą w Wałczu ul. Wojska Polskiego 18A

5

Natalia Świda Studio urody NowaJa, , z siedzibą w Wałczu, ul. Klińszczaków 45, 1 piętro

6

Mechanika Pojazdowa Janusz Noga & Janusz Bara, z siedzibą w Wałczu ul. Wronia 2a

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INSTAL-BUD” Janusz Myczek, z siedzibą w Wałczu ul. Wojska Polskiego 2-6

8

Professional Salons by Paolo Riccio z siedzibą w Wałczu ul. Kilińszczaków 51

9

MECHANIKA POJAZDOWA Blacharstwo – lakiernictwo Mieczysław Hering, z siedzibą w Wałczu ul. Kołobrzeska 60

10

P.P.U.H Autopunkt Sklep Motoryzacyjny Zbigniew i Andrzej Zupnik, z siedzibą w Wałczu ul. Tysiąclecia 5-7

 

Mirosławiec, 2018-05-25

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

/-/ Piotr Pawlik