Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 37ust. 1 pkt 2 lit.f   ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie  500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości kwot
i przyczyn umorzenia:

 

Wykaz za okres : 2017 rok

 

 

Lp.

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

1

Gosek Roman

Umorzono kwotę 1.262,00 zł

Ważny interes podatnika

2

Iwanicki Czesław i Małgorzata

Ulga z tytułu nabycia gruntów

3

Jurkiewicz Joanna i Paweł

Ulga z tytułu nabycia gruntów

4

Kujawa Beata i Mateusz

Ulga z tytułu nabycia gruntów

5

Kujawa Wojciech

Ulga z tytułu nabycia gruntów

6

Sitkiewicz Mirosław

Sitkiewicz Leszek

Sitkiewicz Elżbieta

Ulga z tytułu nabycia gruntów

7

Kłos Andrzej i Iwona

Ulga z tytułu nabycia gruntów

8

Szpiega Marek

Ulga z tytułu nabycia gruntów

9

Białas Bogdan

Ulga z tytułu nabycia gruntów

10

Kalka Bogdan

Ulga z tytułu nabycia gruntów

11

Piaścik Józef

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

       Mirosławiec, 2019-06-17

                                                                                                 Burmistrz Mirosławca

                                                                                                   /- / Piotr Pawlik