Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.f   ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł

 

Wykaz za okres : 2017 rok.

 

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

 

Wysokość  umorzenia

Kwota w zł

Przyczyna umorzenia

 

1.

 

Roman Gosek

 

      1.262,00

 

wystąpienie szkody w gospodarstwie rolnym

 

 

      Mirosławiec, 2018-05-25

                                                                                          Burmistrz Mirosławca

                                                                                               /- / Piotr Pawlik