L.p. Komórka organizacyjna   nazwa stanowiska Imię i nazwisko pracownika nr telefonu nr wewnętrzny nr pokoju
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67 259 61 86

46 7
2. Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik 67 259 61 85 45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67 259 02 64 34 8
4. Skarbnik Alicja Michor 67 259  02 63 33 108
5. Inspektor Danych Osobowych Monika Zygmunt-Jakuć      
6. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz Łosin 67 259 62 61 28 4
 7. Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego/kadry Monika Kędzia 67 259 62 64 24 101
8.  Sekretariat Burmistrza Paula Wesołowska 67 259 61 86 46 6
9. Podinspektor ds. biura rady i archiwum Urszula Dmytrasz 67 259 61 82 37 106
10. Biuro Obsługi Interesanta Sylwia Górska 67 259 50 42 21 1
11. Inspektor ds. administracyjnych i kontroli zarządczej Aleksandra Mróz 67 259 61 83 43 106
12. Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej/ promocja Kamila Borowiec 67 259 02 61 31 10
13. Podinspektor ds. oświaty i zdrowia Weronika Sabik 67 259 61 41 40 10
14. Główny specjalista ds. przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych Daniel Gbur 67 259 6260
20 10
15. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami/ planowanie przestrzenne  Dariusz Bartosik 67 259  61 85 45 9
16. Główny specjalista ds. inwestycji  Bogumiła Kargul 67 259 62 67 26 2
17. Inspektor ds. zamówień publicznych Justyna Darłak 67 259  62 62 42 109
18. Podinspektor ds. nieruchomości i planowania przestrzennego Agnieszka Pilarska 67 259 62 65 25 5
19. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kamila Chałupczak 67 259 61 42 48 8
20. Podinspektor ds. ochrony środowiska leśnictwa i rolnictwa Justyna Kujawa 67 259 62 66
39 3
21. Zastępca kierownika USC Tadeusz Łosin 67 259 62 61 28 4
22. Podinspektor ds. obywatelskich Kamila Chromińska 67 259 62 61 28 4
23. Kierownik Referatu Finansowego/główna księgowa Dorota Łodygowska 67 259 02 60 30 104
24. Inspektor ds. księgowości budżetowej Bożena Lepianka 67 259 6263 23 104
25. Inspektor ds. podatku VAT i księgowości budżetowej Edyta Jarzembowska 67 259 62 63 23 104
26. Inspektor ds. windykacji i księgowości budżetowej  Ewelina Łastowska 67 259 61 87 47 103
27. Inspektor ds. księgowości podatkowej Alicja Mazur 67 259 02 62 32 102
28. Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Magdalena Niedźwiedź
67 259 02 62 32 102
29. Podinspektor podatków i opłat lokalnych Małgorzata Gwiaździńska 67 259 61 84 44 102
30.
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Aneta Olszacka
67 259 0265
5
109