L.p.Nazwa stanowiska /referatu   Imię i nazwiskonr tel./e-mailnr tel wewn. nr pokoju
WYKAZ STANOWISK PRACY I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW               URZĘDU MIEJSKIEGO W MIROSŁAWCU
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67-259-61-86         

- 7
2.  Zastępca Burmistrza     Dariusz Bartosik

67-259-61-85 

45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67-259-02-64     34 8
4. Skarbnik Alicja Michor

67-259-02-63  

  

33 108
5. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz Łosin

067-259-62-61     

28 4
Referat Organizacyjno Prawny
1. Kierownik Referatu / kadry Monika Kędzia

67-259-62-64 

24 101
2. Sekretarka Kamila Chromińska

67-259-61-86

46 6
3. Podinspektor ds.biura Rady i archiwum Lidia Cybulska

67- 259-61-82                  

37 106
4. Informatyk Michał Wysocki

67-259-61-40   

41 105
5. Biuro Obsługi Interesanta Sylwia Górska

67-259-50-42            

21 1
6. Inspektor ds. administracyjnych i kontroli zarządczej Aleksandra Mróz

67-259-61-83

      

43 106
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
1. Kierownik referatu  /  oświata       Katarzyna Fajger    67-259-61-41                40 10
2. Inspektor   ds. przedsiębiorczości,organizacji pozarządowych i sportu   Alicja Dybaczewska 67-259-62-60   20 10
3

Inspektor ds.  promocji,kultury i turystyki

 

Kamila Borowiec

67-259-02-61                       31 10
Referat Gospodarki Inwestycji i Środowiska
1. Kierownik  referatu /  planowanie przestrzenne Dariusz Bartosik  67-259-61-85                       45 9
2. Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji Bogumiła Kargul 

67-259-62-67             

26 5
3. Inspektor    ds.zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Anna Stawska    67-259-62-62                    42 2
4. Inspektor    ds. ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa Aleksander Matusiak 67-259-62-66   39 3
6. Główny specjalista    ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Jadwiga Kamińska 067-259-02-65 35 109
7. Inspektor ds. gospodarki odpadami Kamila Chałupczak 067-259-61-42   48 3
8. Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego Agnieszka Pilarska

067-259-62 -66

39 3
Urząd Stanu Cywilnego
1. Kierownik USC i sprawy obywatelskie Jolanta Białas 67-259-62-61     28 4
Referat Finansowy
1. Kierownik Referatu/główny księgowy Dorota Łodygowska 67-259-02-60 30 104
2 Podinspektor    ds. księgowości budżetowej       Bożena Lepianka 67-259-62-63   23  104
3. Podinspektor ds. windykacji i księgowości budżetowej      Ewelina Łastowska 67-259-61-87  47 101
4. Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej Alicja Smyczyńska 67-259-62-63 23 104
5. Inspektor    ds. księgowości podatkowej        Alicja Mazur 67-259-02-62  32 102
6.   Inspektor ds.podatków i opłat lokalnych         Sylwia Boduszek 67-259-61-84   44 102
7. Główny specjalista  ds.podatków i opłat lokalnych     Teresa Stańczyk 67-259-02-62            32 102
Straż Miejska
1. Komendant Daniel Gbur

 67-259-62-65 /kom. 723 970 198 

25 2