L.p. Komórka organizacyjna   nazwa stanowiska Imię i nazwisko pracownika nr telefonu nr wewnętrzny nr pokoju
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67 259 61 86

46 7
2. Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik 67 259 61 85 45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67 259 02 64 34 8
4. Skarbnik Alicja Michor 67 259  02 63 33 108
5. Inspektor Danych Osobowych Monika Zygmunt-Jakuć      
6. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz Łosin 67 259 62 61 28 4
 7. Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego/kadry Monika Kędzia 67 259 62 64 24 101
8.  Sekretarka Paula Wesołowska 67 259 61 86 46 6
9. Podinspektor ds. biura rady i archiwum Urszula Dmytrasz 67 259 61 82 37 106
10. Informatyk Michał Wysocki 67 259 61 40 41 105
11. Biuro Obsługi Interesanta Sylwia Górska 67 259 50 42 21 1
12. Inspektor ds. administracyjnych i kontroli zarządczej Aleksandra Mróz 67 259 61 83 43 106
13. Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej/ promocja Kamila Borowiec 67 259 02 61 31 10
14. Podinspektor ds. oświaty i zdrowia Weronika Sabik 67 259 61 41 40 10
15. Główny specjalista ds. przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych Daniel Gbur 67 259 6260
20 10
16. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami/ planowanie przestrzenne  Dariusz Bartosik 67 259  61 85 45 9
17. Główny specjalista ds. inwestycji  Bogumiła Kargul 67 259 62 67 26 2
18. Inspektor ds. zamówień publicznych Justyna Darłak 67 259  62 62 42 109
19. Podinspektor ds. nieruchomości i planowania przestrzennego Agnieszka Pilarska 67 259 62 65 25 5
20. młodszy referent ds. drogownictwa Rafał Michalski 67 259 02 66 50 2
21. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kamila Chałupczak 67 259 61 42 48 8
22. Podinspektor ds. ochrony środowiska leśnictwa i rolnictwa Justyna Kujawa 67 259 62 66
39 3
23. Zastępca kierownika USC Tadeusz Łosin 67 259 62 61 28 4
24. Podinspektor ds. obywatelskich Kamila Chromińska 67 259 62 61 28 4
25. Kierownik Referatu Finansowego/główna księgowa Dorota Łodygowska 67 259 02 60 30 104
26. Inspektor ds. księgowości budżetowej Bożena Lepianka 67 259 6263 23 104
27. Inspektor ds. podatku VAT i księgowości budżetowej Edyta Jarzembowska 67 259 62 63 23 104
28. Inspektor ds. windykacji i księgowości budżetowej  Ewelina Łastowska 67 259 61 87 47 103
29. Inspektor ds. księgowości podatkowej Alicja Mazur 67 259 02 62 32 102
30. Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych Teresa Stańczyk 67 259 02 62 32 102
31. Podinspektor podatków i opłat lokalnych Małgorzata Gwiaździńska 67 259 61 84 44 102