L.p.Nazwa stanowiska /referatu   Imię i nazwiskonr tel./e-mailnr tel wewn. nr pokoju
Dane kontaktowe do pracujących w Urzędzie Miejskiem w Mirosławcu
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67-259-61-86         

- 7
2.  Zastępca Burmistrza     Dariusz Bartosik

67-259-61-85 

45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67-259-02-64     34 8
4. Skarbnik Alicja Michor

67-259-02-63  

  

33 108
5. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz Łosin

067-259-62-61     

28 4
6. Inspektor Danych Osobowych Monika Zygmunt-Jakuć

   
Referat Organizacyjno Prawny
1. Kierownik Referatu / kadry Monika Kędzia

67-259-62-64 

24 101
2. Sekretarka Kamila Chromińska

67-259-61-86

46 6
3. Młodszy referent ds.biura Rady i archiwum
Podinspektor ds.biura Rady i archiwum
Urszula Dmytrasz
Lidia Cybulska

67- 259-61-82                  

37 106
4. Informatyk Michał Wysocki

67-259-61-40   

41 105
5. Biuro Obsługi Interesanta Sylwia Górska

67-259-50-42            

21 1
6. Inspektor ds. administracyjnych i kontroli zarządczej Aleksandra Mróz

67-259-61-83

      

43 106
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
1. Podinspektor ds.oświaty i zdrowia     
Weronika Sabik
67-259-61-41                 40 10
2. Inspektor   ds. przedsiębiorczości i
organizacji pozarządowych
Alicja Dybaczewska 67-259-62-60   20 10
3

Młodszy referent ds.  promocji,kultury i turystyki
Inspektor ds.  promocji,kultury i turystyki

 

Karolina Kicińska
Kamila Borowiec

67-259-02-61                       31 10
Referat  Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
1. Kierownik  referatu /  planowanie przestrzenne Dariusz Bartosik  67-259-61-85                       45 9
2. Główny specjalista ds. inwestycji Bogumiła Kargul 

67-259-62-67 

26 5
3. Inspektor    ds.zamówień publicznych
Anna Stawska    67-259-62-62                    42 2
4. Główny specjalista    ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Jadwiga Kamińska 067-259-02-65 35 109
5. Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Agnieszka Pilarska

067-259-62 -66 

39 3
6. Pomoc administracyjna Justyna Kujawa

067-259-02-65

35 109

Referat  Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

   
1. Kierownik Referatu/gospodarka odpadami Kamila Chałupczak 067-259-61-42    48 3
2. Inspektor    ds. ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa Aleksander Matusiak 67-259-62-66  39 3
3. Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej Daniel Gbur 67-259-62-65 /kom. 723 970 198
25 2
Urząd Stanu Cywilnego
1. Kierownik USC i sprawy obywatelskie Jolanta Białas 67-259-62-61     28 4
Referat Finansowy
1. Kierownik Referatu/główny księgowy Dorota Łodygowska 67-259-02-60 30 104
2 Podinspektor    ds. księgowości budżetowej       Bożena Lepianka 67-259-62-63   23  104
3. Podinspektor ds. windykacji i księgowości budżetowej      Ewelina Łastowska 67-259-61-87  47 101
4. Referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej Alicja Smyczyńska 67-259-62-63 23 104
5. Inspektor    ds. księgowości podatkowej        Alicja Mazur 67-259-02-62  32 102
6. Młodszy referent ds.podatków i opłat lokalnych
Inspektor ds.podatków i opłat lokalnych        
Wioleta Lach
Sylwia Boduszek
67-259-61-84   44 102
7. Główny specjalista  ds.podatków i opłat lokalnych     Teresa Stańczyk 67-259-02-62            32 102