Mirosławiec, 01 października 2019 r.

 

GKS.6150.2.2019.KJ

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018r., poz. 2033 ze zm.) zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 202  odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 43 „JODEŁKA” Mirosławiec.

TERMIN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2019/2020

Lp.

TERMIN POLOWANIA

Rodzaj polowania

Koło

Miejsce

Czas

Odpowiedzialny

1.

19-20 X 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

2.

26-27 X 2019 r.

HUBERTOWSKIE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

3.

16-17 XI 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

4.

23-24 XI 2019 r

WIGILIJNE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

5.

30 XI – 01 XII 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

6.

08 XII 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

7.

14-15 XII 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

8.

21-22 XII 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

9.

28-29 XII 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

10.

05 I 2020 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

11.

11-12 I 2020 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

12.

18-19 I 2020 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

13.

25-26 I 2020 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

 
TERMIN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2019/2020 DEWIZOWYCH

Lp.

TERMIN POLOWANIA

Rodzaj polowania

Koło

Miejsce

Czas

Odpowiedzialny

1.

02 XI 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

2.

09 XI 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

3.

07 XII 2019 r.

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

4.

04 I 2020 r

ZBIOROWE

WKŁ nr 43

OBWÓD 202

7.00 – 17.00

H. Budny

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Mirosławca. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

                                                                                                        /-/ Burmistrz Mirosławca