Deklaracja jest już dostępna dla mieszkańców w EPUAP 
Bezpośredni link do deklaracji (wcześniej należy zalogować się na ePUAP):

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=3217033&serviceId=SC:312256&formName=RGVrbGFyYWNqYSBPZHBhZHkgMDkuMjAyMw==&kupName=ZGVrbGFyYWNqYSBvZHBhZHk=


Ścieżka jak szukać ręcznie deklaracji na ePUAP:
KATALOG SPRAW -> Ochrona środowiska -> Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami:
- Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


W polu "Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę" wpisujemy Mirosławiec (albo kod pocztowy gminy) i wybieramy URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU

opis jak odnaleźć urząd w ePUAP
 
i dalej klikamy załatw sprawę.

 Załączniki: