Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Piotr Czech

tel. Biura Rady

(067) 259 61 82

e-mail

przewodniczacy@miroslawiec.pl


Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje  interesantów w sprawach skarg i wniosków w:

poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00

czwartek w godz. od 9.00 do 10.00Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu
VIII kadencja
2018-2023

L.p.

Nazwisko i  imię

Funkcja

Okręg wyborczy nr

1.

Czech Piotr

radny

5

2.

Krawczyk Paweł

radny

2

3.

Beer Janusz

radny

8

4.

Głuscow Wasilij

radny

13

5.

Suchojad Piotr

radny

3

6.

Kwaśnik Andrzej

radny

11

7.

Kłos Iwona

radna

14

8.

Skrzypczyk Bogusława

radna

4

9.

Pilc Stanisław

radny

10

10.

Orawiec Stanisław

radny

9

11.

Jurenc Katarzyna

radna

12

12.

Markowska  Justyna

radna

7

13.

Wesołowski Ryszard

radny

6

14.

Plewa Grzegorz

radny

1

15.

Wiese Stanisław

radny

15