Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie roczne za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji
Oświadczenie majatkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok