Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie roczne za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji