o częstsze patrole Policji na drodze wojewódzkiej nr 177 od zakrętu ul. Ogrodowej w Mirosławcu w kierunku m. Hanek. Zaparkowane samochody ciężarowe utrudniają poruszanie się innych uczestników ruchu.

Załączniki:

odp.na wniosek