W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6580 artykułów
zarządzenie nr: 40
zarządzenie nr 40
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38
zarządzenie nr 38
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37
zarządzenie nr 37
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36
zarządzenie nr 36
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 35
zarządzenie nr 35
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34
zarządzenie nr 34
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy
Status obowiązujące

Unieważnienie konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

zarządzenie nr: 39
zarządzenie nr 39
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych.
Status obowiązujące

Decyzja w sprawie przydatności wody do spozycia - wodociąg Łowicz Walecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu 78-600 Wałcz, ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail:psse.walcz@sanepid.gov.pl Wałcz, dnia 08.03.2024 r. HK.9020.45.2024 Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...

Komunikat w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu w Łowiczu Wałeckim

KOMUNIKAT Nr 15/2024 dot. Komunikatu Nr 14/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 08.03,2024 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu w Łowiczu Wałeckim, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 183 mieszkańców miejscowości Łowicz Wałecki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po...

Informacja o stanie mienia komunalnego -2023r.

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Mirosławiec   Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2023 r.    A.   Dane...

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2022r.

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Mirosławiec   Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2022 r.                            do 31...

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz....

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w CRW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Administratorami są: Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa  wybierania i przechowywanej przez Wójta dokumentacji...

Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Mirosławca z dnia 6 marca 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Mirosławca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości...

Petycja w sprawie planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5...

zarządzenie nr: 33
zarządzenie nr 33
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32
zarządzenie nr 32
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie trybu zbycia udziałów spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25
zarządzenie nr 25
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz powołania Komisji i ustalenia terminu wyborów
Status obowiązujące

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

SPRAWOZDANIE z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku. I. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu została powołana Uchwałą Nr XXII/121/97 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec...

zarządzenie nr: 31
zarządzenie nr 31
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące