W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5653 artykuły
Zamówienie na: Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu
Zamówienie na Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GIŚ.271.15.2018.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia 221 000 euro - dla dostaw lub usług
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu. ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec

GIŚ.6733.9.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18.07.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą tech.na dz.nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku, obr.Toporzyk (0003).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.9.2018.DB     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego     Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t....

Aktualna baza NGO

Lp. Nazwa organizacji adres Imię i nazwisko osoby do kontaktu e-mail/telefon 1 Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA” ul. Wolności  21 78-650 Mirosławiec Adam Kmiecik Prezes adkmiecik@poczta.onet.pl /606 303 495 ( wysyłka korespondencji ul. 10-go lutego 9) 2 Ludowy...

Zamówienie na: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"
Zamówienie na "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GIŚ.271.14.2018.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia 221 000 euro - dla dostaw lub usług
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu

Zarządzenie nr 55

W załączniku zarządzenie nr 55 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Znak sprawy: GIŚ.6733.8.2018.DB
Znak sprawy GIŚ.6733.8.2018.DB
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.8.2018.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień           Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o  przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV  i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 58/1, 63, 65/1 i 62 położonych w obrębie Setnica (0033) oraz  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w obrębie Mirosławiec 34  (0034)  do uzgodnień.    Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.   Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                                                                   Podpisano przez Zastępcę Burmistrza                                                                                                                                   w dniu 11 lipca 2018 r.   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  11 lipca 2018 r.   Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP UM w Mirosławcu: 11 lipca 2018 r. – 24 lipca 2018 r. Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 11 lipca 2018 r.                                                  (podpis)  
Znak sprawy: GIŚ.6733.7.2018.DB
Znak sprawy GIŚ.6733.7.2018.DB
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.7.2018.DB     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego       Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 682  i 987/10 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie M. Mirosławiec  (0001).   W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu  o dokumenty posiadane w aktach sprawy.                                                                                                                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza                                                                                                                       w dniu 11 lipca 2018 r.   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  11 lipca 2018 r.   Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP UM w Mirosławcu: 11 lipca  2018 r. – 24 lipca 2018 r. Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 11 lipca 2018 r.                                              (podpis)  
Znak sprawy: AP-3.746.263.2018.KJ
Znak sprawy AP-3.746.263.2018.KJ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Tożsamość składającego: Ryźlak Józef
Tożsamość składającego Ryźlak Józef
Tożsamość składającego: Wiese Stanisław
Tożsamość składającego Wiese Stanisław
Tożsamość składającego: Jaskulski Mirosław
Tożsamość składającego Jaskulski Mirosław
Tożsamość składającego: Różycki Grzegorz
Tożsamość składającego Różycki Grzegorz
Tożsamość składającego: Plewa Grzegorz
Tożsamość składającego Plewa Grzegorz
Tożsamość składającego: Beer Janusz
Tożsamość składającego Beer Janusz
Tożsamość składającego: Karczewski Marcin
Tożsamość składającego Karczewski Marcin
Tożsamość składającego: Turska Anna
Tożsamość składającego Turska Anna
Tożsamość składającego: Suchojad Piotr
Tożsamość składającego Suchojad Piotr
Tożsamość składającego: Głuscow Wasilij
Tożsamość składającego Głuscow Wasilij
Tożsamość składającego: Pilc Stanisław
Tożsamość składającego Pilc Stanisław
Tożsamość składającego: Stanisławska Urszula
Tożsamość składającego Stanisławska Urszula
Tożsamość składającego: Krawczyk Paweł
Tożsamość składającego Krawczyk Paweł
Tożsamość składającego: Kłos Iwona
Tożsamość składającego Kłos Iwona