W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6602 artykuły
Stanowisko: Młodszy referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej
Stanowisko Młodszy referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urzad Miejski w Mirosławcu Biuro Obsługio Interesanta pok. nr 1
Znak sprawy: KAP- 1.7820.8.2023.EW
Znak sprawy KAP- 1.7820.8.2023.EW
Znak pisma KAP- 1.7820.8.2023.EW(5)
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w SzczecinieWały Chrobrego 4, 70-502 Szczecintel. 91 43 03 315, fax 91 43 30 250www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.plKoszalin, 11 kwietnia 2024 r. Znak: K-AP-1.7820.8.2023.EW(6) OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Dz. U. z 2024 r. poz. 311) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z 27.12.2023 r. (uzupełniony 26.01.2024 r.) Pana Krzysztofa Tomkiewicza występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 11.04.2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2024 znak KAP- 1.7820.8.2023.EW(5) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na DK10 na odcinku Łowicz Wałecki - Mirosławiec”. Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Łowicz Wałecki: dz. nr 182/4, 182/3, 182/1,182/2, 8158/4, 8157/5, 8157/9, 15, 16/2.Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Mirosławiec 34: dz. nr 264, 575/1, 575/2, 574, 573/5, 573/7, 569/2, 568/4.Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów:Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Łowicz Wałecki: dz. nr 147, 8158/4,8157/5.Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnegozajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących):Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Mirosławiec 34: dz. nr 698.Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, delegatura w Koszalinie.Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentamidotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag iwyjaśnień w sprawie może nastąpić w formie podania na piśmie, jak również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (tj. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, faksem lub telefonicznie). Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - delegatura w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.Dane do kontaktu: numer telefonu: 94-34-28-375Wskazuje się 02.05.2024 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie 14 dni od 02.05.2024 r. do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwemWojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 17.04.2024 r. jako dzień, w którymnastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wojewody ZachodniopomorskiegoMarta RodziewiczDyrektor WydziałuWydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zarządzenie nr 55 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344)...

zarządzenie nr: 55
zarządzenie nr 55
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54
zarządzenie nr 54
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Mirosławiec
Status obowiązujące

Zestawienie liczby wniosków złożonych w ramach Programu Czyste Powietrze - stan na dzień 31 marca 2024 roku

                                                  Zestawienie liczby złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze realizowanego przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  – stan na dzień 31 marca 2024 roku -   Liczba złożonych wniosków : 93   Liczba zawartych umów : 80    Liczba zrealizowanych...

IGN.6733.2.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12.04.2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków gospodarczych, wiaty lub budynku, silosu, ogrodzenia o wysokości pow. 2,2m wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, w obrębie 0027, Jabłonowo, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.2.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)   oraz art. 53...

IGN.6733.1.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12.04.2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 136/16 położonej w obrębie 0035, Łowicz Wałecki, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)   oraz art. 53...

Wniosek o wypłate diety dla męża zaufania

                                                                                                                             Mirosławiec, ………..……………                                                                                                                                                                      (miejscowość, data) WNIOSEK O...

zarządzenie nr: 53
zarządzenie nr 53
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Status obowiązujące

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wynikow wyborów do rad

  gm. Bierzwnik OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego   [WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wynikow wyborów do rad

  gm. Bierzwnik OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego   [WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wynikow wyborów do rad

  gm. Bierzwnik OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego   [WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wynikow wyborów do rad

  gm. Bierzwnik OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego   [WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wynikow wyborów do rad

  gm. Bierzwnik OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego   [WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości...