W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6671 artykułów
uchwała nr: I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
uchwała nr: I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 maja 2024 r o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 maja 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu powołania w gminie Mirosławiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024...

Znak sprawy: DP.ZUZ.4210.94.2024.DD
Znak sprawy DP.ZUZ.4210.94.2024.DD
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZarząd Zlewni w Pileul. Motylewska 7, 64-920 Piłatel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.p   DP.ZUZ.4210.94.2024.DD Piła, 10 maja 2024 r. Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pileul. Motylewska 7, 64-920 Piła na wniosek Pełnomocnika, reprezentującego PVE 107 Sp. z o.o., ul. Barycka 36F, 86-005 Bydgoszcz w s z c z ą ł   p o s t ę p o w a n i e   a d m i n i s t r a c y j n e w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 2+765 cieku Kamionka, linii kablowej SN – 15 kV z kanalizacją telesterowniczą w rurze osłonowejRHDPE Ø 200 mm, z lokalizacją na działce o nr ewid. 8158/4, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec, powiat wałecki. Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 800 - 1600Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. P.O. DYREKTORDAWID RUTA

Terminy odbioru pojemników do gromadzenia odpadów (wioski)

Terminy  odbioru pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Informujemy o terminach odbioru pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, należących do dotychczasowego operatora - firmy Werbena Piotr Grzelak ul. Żeromskiego 11, 78-630 Człopa. 14 maja 2024 r. – Toporzyk, Orle, Kalinówka, Łowicz Wałecki 15 maja 2024 r. – Bronikowo, Hanki,...

zarządzenie nr: 67
zarządzenie nr 67
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Status obowiązujące

Zarzadzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) , art. 15 ust. 2a-2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r....

Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu kadencja 2024- 2029

Lp. Imię i Nazwisko radnej/radnego Okręg  wyborczy Dane 1 Ewelina Katarzyna Garbacz Okręg nr 1 Mirosławiec ulice: Księżycowa, Różana, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery parzyste od nr 36 do nr 40 i numery 41A do 69B, Osiedle Wrzosowe  e.garbacz@miroslawiec.pl   2 Paweł Krawczyk Okręg nr 2 Mirosławiec ulice:...

Prezydium Rady

Paweł Krawczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu przewodniczacy@miroslawiec.pl Okręg Wyborczy nr 2 tel. do biura Rady Miejskiej 67 259 61 82   Piotr Suchojad - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu p.suchojad@miroslawiec.pl Okręg wyborczy nr 3  

IGN.6733.1.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 9.05.2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 136/16 położonej w obrębie 0035, Łowicz Wałecki, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)   oraz art....

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z 9 maja 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Mirosławiec, dnia 9 maja 2024 r. IGN.6721.1.2022.DB OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 maja 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

zarządzenie nr: 64
zarządzenie nr 64
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Status obowiązujące

Protokół z LXV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024 roku

                                                                            Protokół nr LXV/2024 z LXV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu która odbyła się 28 marca 2024 r. w godz. 13.00-14.50  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Obecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał....

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks...